Ländrygg

  • Krampande muskeler “ryggskott”
  • Domningar, svaghet, utsrålning i ben
  • Ingen styrsel i benen
  • Smärta som kommer och går

Ländryggen är ett utsatt område och våra diskar i ländryggen har en tendens att komprimeras med åldern men även yngre som utsätter ryggen för tunga lyft på dagarna drabbas av skador i detta område. Många söker oss för ryggskott och diskbråck med eller utan utsrålning i benen. Endel har redan konstaterade skador från besök i vården där man röntgat. Men många diagnostiseras på plats hos oss utifrån våra neurologiska tester som vi utför i samband med ditt besök.

Den vanligaste orsaken till att man söker en naprapat med symtom i ländrygg är ofta kopplad till förslitningar pga dålig arbetsställning, tunga lyft, akut eller tidigare skada och stress. Oavsett orsaken till just dina symtom så görs alltid en grundlig undersökning för att kartlägga orsaken till dina symtom. Detta är väldigt viktigt för att rätt behandlingsplan ska läggas.